Pengurusan STR baru harus dilakukan 6 bulan sebelum masa STR yang lama habis