Rapat Kerja PP PABOI Serta Pelantikan Pengurus PP PABOI 2022-2025

https://youtu.be/fT6lfci4OvISukses dan Selamat bertugas untuk parasejawat Orthopaedi

Sabtu, 11 Desember 2022, Hotel Borobudur Jakarta

#rapatkerja #raker #pelantikan #rakerpaboi #rakerpaboi2022 #pelantikanpengurus #pelantikanpenguruspaboi #pelantikanpenguruspppaboi2022sampai2025