Selamat Hari Raya Galungan & Kuningan 2023

Selamat Hari raya Galungan & Kuningan

Rahajeng Rahina Galungan Ian Kuningan.
Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa memberikan kesejahteraan bagi keluarga kita.

2 & 12 Agustus 2023

#harigalungan #harikuningan #harigalungandankuningan #umathindu #bali